Činnosť verejnej ochrankyne práv počas funkčného obdobia 2017 – 2022                                                                           
Predkladaný odpočet z činnosti verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej za obdobie 29. 3. 2017 až 29. 3. 2022 predstavuje sumár ťažiskových aktivít a nadväzujúcich návrhov, opatrení a odporúčaní verejnej ochrankyne práv v tomto období a nadväzuje na výročné správy 2017 – 2021, mimoriadne správy 2018, 2020, polročný odpočet činnosti verejnej ochrankyne práv (september 2019), ako aj návrh odporúčaní a opatrení verejnej ochrankyne práv predložených NR SR za obdobie 2016 – 2019 v marci 2020.

Dokumenty na stiahnutie: