Prieskum na oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru pri vybavovaní žiadateľov

Verejná ochrankyňa práv preskúmala proces vybavovania žiadostí na všetkých oddeleniach cudzineckej polície na Slovensku. Z jej zistení vyplynulo, že oddelenia disponujú slabou vybavenosťou komunikácie v cudzích jazykoch, nedostatočným personálnym obsadením a materiálnym vybavením a čelia nedostatkom nového elektronického objednávacieho systému.

Na základe prieskumu odporučila Úradu hraničnej a cudzineckej polície a Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky prijať opatrenia, ktoré umožnia cudzineckej polícii fungovať efektívnejšie a spravodlivejšie vo vzťahu k žiadateľom a žiadateľkám tak, aby boli rešpektované ich základné práva a princípy dobrej verejnej správy.

Dokumenty na stiahnutie: