Správa Kancelárie verejného ochrancu práv za obdobie kalendárneho roka 2019

Súčasťou výročnej správy sú Návrhy odporúčaní verejného ochrancu práv Národnej rade Slovenskej republiky predložené v správach za roky 2016 – 2019.

Dokumenty na stiahnutie: