Návrh na Ústavný súd SR na začatie konania o súlade ustanovenia § 4 písm. b) zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva s Ústavou SR, Dodatkovým protokolom k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach

Verejná ochrankyňa práv sa dňa 16.2.2016 obrátila na Ústavný súd SR s návrhom na začatie konania o súlade ustanovenia § 4 písm. b) zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva s Ústavou SR, Dodatkovým protokolom k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach.

Verejná ochrankyňa práv dospela k záveru, že napadnutá právna úprava, ktorá obmedzuje volebné právo osôb vykonávajúcich trest odňatia slobody, ktorý im bol uložený za obzvlášť závažný zločin, bola prijatá bez uvedenia legitímneho cieľa, resp. bez odôvodnenia tohto obmedzenia relevantným verejným záujmom a je neprimeraným zásahom do výkonu volebného práva.

Ústavný súd SR nálezom sp. zn. PL. ÚS 2/2016-108 zo dňa 22.3.2017 návrh verejnej ochrankyne práv vyhovel a rozhodol, že ustanovenie §4 písm. b) a § 4 písm. c) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva je v rozpore s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi.

Dokumenty na stiahnutie: